Bộ cài Windows 7 Ultimate Final Retail – Bản chính thức từ MSDN 1 Link


Windows 7 Ultimate Retail (Final) | Original MSDN DVD |  2,5 GB | MediaFire

Bản Windows 7 chính thức cung cấp cho người dùng cuối (End-user Retail) của Microsoft vào ngày 22.10.2009
. Đây là DVD nguyên gốc từ MSDN (Microsoft Developer Network), chưa qua bất cứ chỉnh sửa gì.
Sở dĩ chỉ post bản Ultimate vì nó đã bao gồm tất cả tính năng của các phiên bản khác (Home Basics, Home
Premium ..). Bạn có quyền lựa chọn khi setup hoặc chương trình sẽ tự nhận dạng thông qua key bạn nhập vào.
Download Windows 7 Ultimate – Final Retail – 32bit

0 Response to "Bộ cài Windows 7 Ultimate Final Retail – Bản chính thức từ MSDN 1 Link"

Đăng nhận xét