Trọn Bộ Download Windows 7 mới nhất 1 link direct microsoft 2014

Link download các bản windows 7 từ Microsoft tốc độ cao
Tải xuống phiên bản mới nhất dùng phần mềm PowerISO để burn ra đĩa cài 
hoặc sử dụng USB để cài đặt Windows 7Windows 7 Ultimate:
• English x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso
• English x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso

• French x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59477.iso
• French x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59479.iso
Windows 7 Professional:
• English x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59183.iso
• English x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso
• French x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59195.iso
• French x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59197.iso
Windows 7 Professional N (không có media components):
• English x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59335.iso
• English x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59337.iso
• French x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-598348.iso
• French x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59351.iso
Windows 7 Home Premium:
• English x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58996.iso
• English x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58997.iso
• French x86 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59007.iso
• French x64 = http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59009.iso

0 Response to "Trọn Bộ Download Windows 7 mới nhất 1 link direct microsoft 2014"

Đăng nhận xét