Hướng dẫn untethered jailbreak cho các thiết bị iOS 6.1.3/6.1.4/6.1.5 (Windows & Mac)

Các phiên bản iOS mà tool này hỗ trợ để jailbreak:
 • iOS 6.1.3
 • iOS 6.1.4
 • iOS 6.1.5
Các thiết bị mà tool này hỗ trợ để jailbreak:
 • iPhone 5
 • iPhone 4S
 • iPhone 4
 • iPhone 3GS
 • iPod touch 4
 • iPod touch 5
 • iPad
 • iPad 2
 • iPad 3
 • iPad 4
 • iPad mini 1
Hướng dẫn jailbreak:
 • Download chương trình jailbreak ở link bên dưới
 • Sau khi download xong --> giải nén file ra màn hình Desktop hoặc ổ C:\ trên máy tính của bạn. (Xin lưu ý: đừng chạy trực tiếp file p0sixspwn-v1.0.4.exe khi chưa giải nén file download)
 • Chạy chương trình p0sixspwn-v1.0.4.exe
 • Kết nối thiết bị với máy tính.
 • Tắt passcode của thiết bị
 • Bấm “Jailbreak” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Download:
Mac OS X (10.7+)
Download p0sixspwn 1.0.2 (Mac)

Windows
Download p0sixspwn 1.0.4 (Win)

0 Response to "Hướng dẫn untethered jailbreak cho các thiết bị iOS 6.1.3/6.1.4/6.1.5 (Windows & Mac)"

Đăng nhận xét