Share 3 Acc VIP FShare không giới hạn, tự reset pass 2014

VIP Acc 1:
Username: fshare@sinhvienit.net
Password: sinhvienit
Check Email: http://yopmail.com/en/?sinhvienit.net

VIP Acc 2:
Username: hdvietnam10@yopmail.com

Password: 123456
Check Email: http://yopmail.com/en/?hdvietnam10

VIP Acc 3:
Username: thuhanvayeu@gmail.com
Password: @Phienbanmoi.com#
Tài khoản này không thể reset password nhé!

Chúc bạn vui vẻ & thành công!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ID FSHARE
ID1: sweetdream061@yahoo.com
ID2: vipboy2324@yahoo.com
ID3: truespeedvn@yahoo.com
ID4: khoinghiep2011@yahoo.com

ID YOPMAIL
ID1: banfsharevinhvien@yopmail.com
ID2: baohanhdaihan@yopmail.com
ID3: chitietlienhe@yopmail.com
ID4: fsharelifetime.com@yopmail.com

Pass mặc định : doipasslacho


--------------------------------------------------
Bổ sung thêm 3 acc vip FShare mình vừa sưu tầm được cho các anh em:

VIP Acc 1:
Username: ditimhacker@gmail.com
Password: Tự reset
Check Email: http://www.yopmail.com/en/?banfsharevipvinhvien

VIP Acc 2:
Username: fullspeed2015@yahoo.com
Password: Tự reset
Check Email: http://www.yopmail.com/en/?banfsharevipvinhvien2

VIP Acc 3:
Username: allsharevip@yahoo.com
Password: Tự reset
Check Email: http://www.yopmail.com/en/?allsharevip
Nếu tài khoản bạn không đăng nhập được do tài khoản hoặc mật khẩu không đúng thì bạn có thể xem cách lấy lại mật khẩu tại đây :

Bước 1: Vào trang Fshare: https://www.fshare.vn/forgot_pass.php
Bước 2:  Điền email tài khoản: thegioichiase.com@yopmail.com và Capcha vào ô, sau đó nhấn nút Gửi.

Bước 3: Vào trang: http://yopmail.com/ và điền email thegioichiase.com rồi chọn Check hoặc click vào đây

Bước 4:  Chọn thư mới nhất và điền mã bảo vệ, rồi chọn View Mess... để xem thư: 

Bước 5:  Tiếp tục click vào  nhấn vào đây để reset pass nhé.

0 Response to "Share 3 Acc VIP FShare không giới hạn, tự reset pass 2014"

Đăng nhận xét